Có phải The Voice đã phá hủy mọi cơ hội tạo ra một siêu sao sau khi họ loại bỏ Morgan Wallen trước khi anh ấy có thể trở thành người chiến thắng?

Morgan Wallen đã thua The Voice trong mùa 6, và trong khi anh ấy đã trở nên siêu nổi tiếng, thì phải có lý do tại sao những người chiến thắng khác của chương trình thực tế lại không như vậy.