Lady Gaga đáp trả phản ứng dữ dội về thuốc trị đau nửa đầu của Pfizer bằng một video

Lady Gaga không xin lỗi vì đã quảng cáo thuốc trị đau nửa đầu của Pfizer cho công chúng.